Bemutatkozás

Szerzőink figyelmébe

Folyóiratunk örömmel fogad kéziratokat a terület- és településfejlesztés, területi kutatások, környezetvédelem és környezeti tervezés, és az innovációkutatás témaköreiben. Várjuk a fiatal, pályakezdő kutatók, akár hallgatók, továbbá a gyakorlati életben tevékenykedő szakemberek jelentkezését is.  Várjuk továbbá olyan kutatók jelentkezését is, akik a folyóirat profiljába illeszkedő tematikus számra tennének javaslatokat.

A folyóirat terveink szerint évente három alkalommal, általában márciusban, júniusban és októberben jelenik meg. Egy szám jellemzően három tanulmányt tartalmaz, de fenntartjuk a jogot az ettől való eltérésre. A beérkezett kéziratokat a szerkesztőbizottság tagjai lektorálják, és szükség esetén korrekciók elvégzésére kérik a szerzőket.
A megjelentetni kívánt publikációkra a tudományos közlés általános etikai és tartalmi szabályai érvényesek. Örömmel közlünk eredeti kutatásokon alapuló új tudományos eredményeket, gyakorlati problémák tudományos igényű feldolgozását, könyvismertetéseket is. Szerzőinktől azt kérjük, hogy eredményeiket próbálják nem több mint 12 szerzői oldalon összefoglalni, beleértve a táblázatokat, ábrákat és irodalomjegyzékeket is.
A hivatkozások és az irodalomjegyzék kezelése kapcsán a geográfiában szokásos módokon kell eljárni, kérjük, tekintsék a Földrajzi Közlemények előírásrendszerét irányadónak. Az elektronikus megjelenési forma lehetőséget teremt a képek és ábrák színesben való közlésére, és bátorítanánk is szerzőinket, hogy éljenek az illusztrációk elhelyezésének lehetőségével. A szöveget .doc vagy .docx fileként kérjük, a lehető legkevesebb formázással. A szövegen belüli kiemeléseket, ha szükségesnek látják, dőlt betűkkel tegyék meg, ne használjanak se aláhúzást, se félkövér kiemelést. A címstruktúra legyen egyértelmű, és az ábrákat (számmal, címmel és forrással ellátva) kérjük a szövegbe beillesztve és külön file-ként is (valamely elterjedt képformátumban, lehetőleg legalább 200 dpi felbontással) kérjük elküldeni. Kérjük továbbá, hogy magán az ábrán a számot és a címet ne tüntessék fel.

A kéziratokat a főszerkesztő e-mail címein várjuk. Ugyanitt természetesen örömmel adunk konkrét kérdések esetén további felvilágosítást.

A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata
Évfolyamaink
Kapcsolat
Szerzőinknek
Szerkesztőség

Területfejlesztés és Innováció