Bemutatkozás

Főoldal

 

J. Stefán Klára
A német működőtőke-befektetések jelentősége Köztes-Európában és Magyarországon a rendszerváltást követően egy hazai mikrorégió példáján

Absztrakt

Németország szerepvállalását a rendszerváltás után átalakuló Köztes-Európában nem lehet és nem szabad teljesen tisztán gazdasági síkon értelmezni, még a kutatás szűkebb témájaként megjelölt befektetéseknek is van bőven a gazdasági szférán túlmutató jelentőségük. Németország a modernizációban sokszor inkább csak passzív szerepet játszott, de a térség országai közül talán éppen elsősorban Magyarország volt az, amelyik intézményi és szervezeti mintákat vett át onnan. Németország ma Köztes-Európa országaiban általában a legfontosabb kereskedelmi partner, 21-27% közötti export-részesedéssel. Kelet-Közép-Európa országai német külföldi működőtőke (KMT) kihelyezés célpontjaiként Kínát is megelőzik. A német befektetéseknek köszönhető az az igen nagy jelentőségű átalakulás, amely nélkül aligha beszélhetnénk ma ezekben az országokban versenyképes, húzóágazatként funkcionáló gép- és járműiparról, vegyiparról, élelmiszeriparról. A német vállalatok által képviselt szervezeti és minőségi kultúra megjelenése igen komoly másodlagos hatást váltott ki, ennek térségre ható jelentőségét, lokális és kistérségi hatásait taglalom egy esettanulmányban.

Kulcsszavak:
működőtőke, húzóágazatok, mikrorégió, nemzetiségi jelenlét, FDI (KMT)

J. Stefán Klára 2018: A német működőtőke-befektetések jelentősége Köztes-Európában és Magyarországon a rendszerváltást követően egy hazai mikrorégió példáján. Területfejlesztés és Innováció, 12(2) pp.33-39

Vissza (2018)

 

A PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata
Évfolyamaink
Kapcsolat
Szerzőinknek
Szerkesztőség

Területfejlesztés és Innováció