Bemutatkozás

Főoldal

 

Csiszár Zsófia
Város az, ami annak érzi magát? Urbánus és rurális attitűd megjelenése a kisvárosokban

Absztrakt

A kisvárosok kapcsán nemcsak a kívülállók, hanem még a hozzáértők, kutatók is gyakran kérdőjelezik meg urbanitásuk meglétét, vagy milyenségét, hiszen az elmúlt 20 évben a formális urbanizáció helyeződött előtérbe, emellett pedig a városiasság különböző elemei nem egyértelműen jelennek meg ezeken a településeken. Ezen probléma kapcsán a kutatás során három olyan települést vizsgáltam, amelyek az elmúlt évtizedekben nyerték el városi ragjukat, és megítélésükben a bizonytalan urbanitású helyek közé tartoznak. Két fő módszert alkalmaztam. Az egyik az objektív urbanitási index felállítása volt különböző mutatók segítségével az ország összes városára vetítve, ebben elhelyezve a három települést. A másik egy kérdőíves felmérés reflexív fotográfia segítségével, amely az urbanitás szubjektív oldalát adja a három településre nézve. Megállapítottam, hogy a három település szubjektív urbanitása a városi cím ellenére viszonylag alacsony, emellett pedig az urbánus és a rurális értékek nagy polaritást mutatnak a településeken. Úgy gondolom ez a kutatás egy új oldalát mutatja be a kisvárosok urbánus és rurális attitűdjeinek megjelenésének vizsgálatára.


Kulcsszavak
urbanitás, kisváros, urbanitási index, reflexív fotográfia, urbán habitus

Csiszár Zsófia 2020: Város az, ami annak érzi magát? Urbánus és rurális attitűd megjelenése a kisvárosokban. Terület2fejlesztés és Innováció, 13(1-2) pp.42-51.

Vissza (2020)

 

A PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata
Évfolyamaink
Kapcsolat
Szerzőinknek
Szerkesztőség

Területfejlesztés és Innováció