Bemutatkozás

Főoldal

 

Schmeller Dalma
A pécsi parkhasználat térbeli különbségeinek vizsgálata

Absztrakt

A városok élhetőségének alapvető feltétele a zöldfelületek megléte, illetve ezek mennyiségi és minőségi fejlesztése a városlakók jól-létének növelése érdekében. A legnagyobb kiterjedésű és jelentőségű zöldfelületek a közparkok, melyek számos előnyüknek köszönhetően szerves részét képezik a városi szövetnek, hatással vannak az emberek mindennapi életére és egészségére, valamint tükrözik az adott település természethez való viszonyát, a zöldterületi fejlesztések mértékét és minőségét. Pécs közparkjainak száma, minősége és településen belüli helyzete nem megfelelő: a klímaváltozás negatív hatásai által leginkább veszélyeztetett városrészekben kevés a kondicionáló zöldterület, valamint a rekreációra alkalmas zöldfelület. A kutatás során tíz pécsi park került vizsgálat alá, melyek esetében a funkcionális ellátottság és a használati szokások felmérése volt a cél. Megfigyeléses módszert és helyszíni kérdőívezést alkalmazva, meghatározott időpontokban történt a területek vizsgálata, melyek eredményei alapján megállapítható, hogy az adott zöldterületek milyen emberi tevékenységre alkalmasak, a lakosok átlagosan mennyi időt töltenek el a területükön, illetve milyen fajta beavatkozásokat javasolnak a megkérdezettek. A parkok funkcionális vizsgálata alapján pedig elmondható, hogy egyes zöldterületek kialakításából, településen belüli helyzetéből és a környező épületek funkciójából ítélve áthaladásra használatosak, ami nem segíti elő a természettel való kapcsolat kialakítását vagy elmélyítését.


Kulcsszavak
zöldterületek, parkhasználat, Pécs

Schmeller Dalma 2020: A pécsi parkhasználat térbeli különbségeinek vizsgálata. Területfejlesztés és Innováció, 13(1-2) pp. 30-42.

Vissza (2020)

 

A PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata
Évfolyamaink
Kapcsolat
Szerzőinknek
Szerkesztőség

Területfejlesztés és Innováció