Bemutatkozás

Főoldal

 

El-Meouch Nedim Márton – Alpek B. Levente – Banai Ádám
A 2008-2020 közötti magyarországi bankfiók bezárási trend következményeinek országos és lokális szintű elemzése

Absztrakt

A 2008-09-es gazdasági válság óta bankfiók bezárási hullám söpör végig az Európai Unióban és Magyarországon is. A költségcsökkentés és digitalizáció vezette folyamat jelentős pénzügyi bevonódási következményekkel járhat, hiszen a lakosság pénzügyi szolgáltatásaihoz való fizikai hozzáférési lehetőségeire van hatással. A jelen tanulmány e pénzügyi elérési következményeket elemzi települési léptéket használva országos szinten, valamint egy-egy nagyobb városon belül (lokális szint). Magyarországon a 2008-2020 közötti bankfiók bezárások nyomán 1729-ről 2456-ra nőtt a bankfiókkal nem rendelkező települések száma, egyúttal több mint kétszeresére nőtt az ilyen településen élők népesség lélekszáma. A bankfiók nélküli települések esetében a legközelebbi bankfióktól közúton vett távolság nagysága jelentősen megnőtt a vizsgált időszak alatt a fiókbezárási döntéseknek köszönhetően, amely emellett nagy kiterjedésű leginkább észak-magyarországi, közép- és dél-dunántúli aprófalvas térségeket érintő bankfiók ellátottsági cold spotokat eredményezett. A bezárási trend leginkább a községeket érintette kedvezőtlenül, ami a bankfiókkal való ellátottságot illeti, ezzel párhuzamosan a megyeszékhelyek pénzügyi kiszolgáló szerepének megnövekedése volt tapasztalható. Győr, Debrecen és Pécs vizsgált időszak alatti bankfiók változásai megmutatták, hogy azoknak elhelyezései, bezárásai összefüggnek a település sajátosságaival, valamint az ezen városok által pénzügyileg „kiszolgált” vonzáskörzet méretével és elhelyezkedésével.

El-Meouch Nedim Márton – Alpek B. Levente – Banai Ádám 2021: A 2008-2020 közötti magyarországi bankfiók bezárási trend következményeinek országos és lokális szintű elemzése. Területfejlesztés és Innováció, 14(1-2) pp. 3-16.

Vissza (2021)

 

A PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata
Évfolyamaink
Kapcsolat
Szerzőinknek
Szerkesztőség

Területfejlesztés és Innováció