Bemutatkozás

Főoldal

 

Szokolai Flóra - Pirisi Gábor
Társadalmi tőke és kisvárosi fejlődés Szigetvár példáján

Absztrakt

A kisváros, mint településtípus eszenciáját a helyi társadalom sajátos szerveződései és struktúrái adják. A kisvárosban egyedi arányban elegyednek a rurális és urbánus jegyek, más megközelítésben kétségkívül meglévő urbanitásuk sajátos lokalitással párosul. Jelen tanulmányban áttekintjük a kisváros fogalmának néhány aspektusát, elsősorban azért, hogy hangsúlyozzuk a kisvárosiság és a társadalmi tőke kapcsolatát. E két fogalom összekapcsolása korán sem példa nélkül álló a településföldrajz kutatásai között. Az erőforrásokban alapvetően szegény, a globális hálózatokhoz csak korlátozottan csatlakozni képes városoknak éppen a mikroközösségek ereje, összekapcsoltsága jelentheti azt a többletet, amellyel reziliensek maradhatnak egy alapvetően globalizált korban. Vizsgálatunkban egy típusos dunántúli kisváros, Szigetvár helyi társadalmának empirikus felméréséből adunk közzé néhány tapasztalatot, amelyek hozzájárulhatnak a kisvárosi társadalmi tőke értelmezéséhez. .


Kulcsszavak
kisváros, társadalmi tőke, reziliencia

Szokolai Flóra – Pirisi Gábor 2021: Társadalmi tőke és kisvárosi fejlődés Szigetvár példáján. Területfejlesztés és Innováció, 14(1-2) pp. 24-34.

Vissza (2021)

 

A PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata
Évfolyamaink
Kapcsolat
Szerzőinknek
Szerkesztőség

Területfejlesztés és Innováció